Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

sssss
1986 0036 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viakjuik kjuik
sssss
1342 cbc2
The library at Mafra National Palace in Portugal. Where, to keep books from being damaged by insects, they uses 500 bats! The bats are kept in boxes during the day but at night they are let out and eat up to double their own body weight in insects.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagetstoned getstoned
sssss
2407 85b0
Reposted fromkjuik kjuik
sssss
Nie trzeba mówić: "co za paskudna pogoda", tylko "jaki piękny deszczowy dzień".
— Éric-Emmanuel Schmitt – Odette i inne historie miłosne
Reposted fromnyaako nyaako viakubaf kubaf
sssss
0434 dd01
Reposted frompunisher punisher viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
sssss
Reposted fromsamuso samuso viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
sssss
Reposted frombluephoenix bluephoenix viakjuik kjuik
sssss
Reposted fromgreensky greensky viasosna sosna
sssss

October 18 2016

sssss

October 10 2016

sssss
4669 ef1b
Reposted fromewakuacja ewakuacja viahahat hahat
sssss
9518 24c5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viahahat hahat
sssss
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
Reposted frompouler pouler viahahat hahat
sssss

October 09 2016

sssss
Reposted fromsuperfly superfly viapomoor pomoor
sssss
My, ludzie, jako cywilizacja doszliśmy do takiego momentu, że nie wytrzymujemy już własnych emocji. (…) Ludzie mają teraz wszystko, a tęsknią do najprostszego złapania drugiej osoby za rękę i wspólnego odczuwania.
— Marieta Żukowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaThatswhy Thatswhy
sssss
Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.
To właśnie jest dom.
— E.L. James - "Ciemniejsza strona Greya"
Reposted fromorchis orchis viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sssss
8166 86c8
eye roll, viking style
Reposted fromsaski saski viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sssss
3282 d04b 500
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7457 2c4b
Reposted fromLittleJack LittleJack vianocnatesciowa nocnatesciowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl