Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

sssss
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viamakemewannadie makemewannadie
3434 a148 500

mancharm:

kuma—sama:

seerofdoom:

Dear Xbox and Playstation fans. It is cute when you fight, but before you think about trying to drag Nintendo into your pissing contest please take a moment to remember why Nintendo doesn’t even acknowledge you as their competition, much less their rivals.

sssss
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaExplorers Explorers
sssss
5865 10a9 500
Reposted fromu-dit u-dit viaprimeval primeval
sssss
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaExplorers Explorers
sssss
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
sssss
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viabercik bercik
sssss
Reposted fromgruetze gruetze viavogel vogel
sssss
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky viavogel vogel
sssss
1650 161d 500
Reposted fromN0vember N0vember viaprimeval primeval
sssss
5825 bd5f
Reposted fromFinrod Finrod viainkwizytor inkwizytor

February 18 2017

sssss
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrejpfrut grejpfrut
sssss
4419 5ac8 500
Reposted fromwildeyed wildeyed viapomoor pomoor

February 17 2017

sssss
9539 fad0
Reposted fromAstalka Astalka viahoseanna hoseanna
sssss
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viahoseanna hoseanna
sssss
sssss
0822 6ca8
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viapsyentist psyentist
sssss
sssss
2663 0928 500
Reposted frompischus pischus viasucznik sucznik
sssss
8140 c6b3 500
Reposted fromtelewizja telewizja viahoseanna hoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl