Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

sssss
2096 4efc
Reposted fromsavatage savatage viaMountainGirl MountainGirl

March 22 2018

sssss
Reposted fromtgs tgs viainzynier inzynier
sssss
i have no idea how to name this...
Reposted frommangoe mangoe viapomoor pomoor
sssss
6711 8836 500
Riot Metadata
Reposted fromrixx rixx viapomoor pomoor
sssss
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viainzynier inzynier
sssss
Reposted fromFlau Flau viainzynier inzynier

March 20 2018

sssss
sssss
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda

March 18 2018

sssss
6248 a2ea 500
Reposted from777727772 777727772 viasucznik sucznik
sssss
2114 e355 500
Reposted fromteijakool teijakool viainzynier inzynier

March 17 2018

sssss
8853 315c 500
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
sssss
Reposted fromgruetze gruetze viasucznik sucznik
sssss
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
sssss
1188 ccf9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
sssss
sssss
7250 064c 500
Reposted fromMadristas Madristas viasucznik sucznik
sssss
Reposted fromabsolem absolem

March 16 2018

sssss
7610 972e 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapomoor pomoor
sssss
canine exuberance
sssss
2647 1558
Reposted fromsavatage savatage viadanonisko danonisko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl